fbpx
Close
Česká republika, 110 00 Praha Školská 695/38
+420 774 715 938
09:00 - 17:00

Firemní audit se provádí nejen ke zjištění příčin potíží podniku, ale je nezbytný v případech, kdy je firma prodávána, vstupuje do likvidace nebo jsou činěna zásadní rozhodnutí ve vedení firmy.

Firemní analýza obsahuje:

 1. Analýza procesů společnosti
  1. Analýza procesů, v praxi také procesní analýza, znamená analýzu toku práce v organizacích. Napomáhá pochopit, zlepšit a řídit procesy v organizaci. Zaměřuje se na postup práce od jednoho člověka k druhému, přičemž popisuje vstupy, výstupy a jednotlivé kroky.
 2. Analýzu HR (personalistika)
  1. Analýza HR se provádí v personálním oddělení. Důraz se klade na problémy personálního oddělení a možností zlepšení tohoto úseku.
 3. Analýza financí
  1. Analýza financí v praxi znamená, analýza činností, v nichž hlavní úlohu hrají peníze a čas. Cílem je odhalit silné a slabé stránky a zapracovat na zlepšení.
 4. Analýza managementu
  1. Analýza managementu se zaměřuje na strategii a zhodnocení funkčnosti celého managementu. Analýza hodnotí pozici společnosti, silné a slabé stránky managementu a navrhuje vhodné možnosti pro zlepšení.
 5. Analýza logistiky
  1. Analýza logistiky posoudí a zhodnotí logistiku jako celek společnosti. Zjistíme zda funguje správně. Zhodnotíme, jak pracují jednotlivé úseky a zjistíme silné a slabé stránky. Vytvoříme vhodné možnosti na zlepšení logistického centra.
 6. Analýza obchodu
  1. Analýza obchodu je velmi důležitá analýza pro všechny společnosti. Zaměříme se na detailní analýzu obchodování a vyhodnotíme práci obchodního úseku. Doporučíme vhodné změny a možnosti pro zlepšení chodu obchodního oddělení.
 7. Analýza reklamy a marketingu
  1. Analýza reklamy a marketingu