fbpx
Close
Česká republika, 110 00 Praha Školská 695/38
+420 774 715 938
09:00 - 17:00

V rámci tohoto projektu umožňujeme uživatelům nakoupit dluhopisy vydané společností stockX a.s., sídlem Pražská 572, 254 01, Jílové u Prahy.

Jedná se o zajištěnou formu dluhopisů s pevným ročním výnosem 9% (p.a.) z hodnoty zakoupeného dluhopisu. Dluhopisy jsou emitovány na dobu 5 let a jsou určeny primárně pro obchodování kapitálu automatickým obchodním systémem stockX. Jeden dluhopis má jmenovitou hodnotu 20.000 Kč. Minimální nákup je vždy jeden dluhopis, tedy 1 x 20.000 Kč, maximální počet není omezen.

Automatický obchodní systém stockX je založený na dlouholetém know-how v oblasti online obchodování na burze a čerpá s více než 10 letých zkušeností jeho zakladatelů. Při první a druhé etapě financování projekt získal 2.400.000 Kč na platformě INVESTER. Díky vkladům autorů projektu a financování skupiny INVESTER byla následně založena společnost stockX a.s se základním kapitálem 8.000.000 Kč. Projekt stockX v časovém horizontu od 10.10.2018 do 18.2.2019 provedl celkově 307 obchodů se zhodnocením prostředků ve výši 69,18%. Autoři projektu toto období hodnotí jako velmi úspěšné. Společnost chce v roce 2019 znásobit svůj zisk a nabízí investorům dluhopisy, určené pro navýšení obchodovaného kapitálu. Celková emise dluhopisů je 20.000.000 Kč, na naší platformě jsou nabízeny v tuto chvíli dluhopisy v hodnotě maximálně 2.000.000 Kč. Ostatní jsou rezervovány pro privátní investory a fondy. Fixní roční výnos platí i pro případ, kdy nedojde k úpisu celkové emise dluhopisů.

Obchodní systém stockX je v provozu od 10.10.2018 a na jeho stávající výsledky se můžete podívat na webu www.stockx.cz.

VÝHODY DLUHOPISU

  • Fixní roční výnos 9,0% p.a.
  • Roční výplata výnosu uživateli na jeho bankovní účet.
  • Možnost kombinace této investiční příležitosti s ostatními projekty v portfoliu INVESTER a diverzifikace portfolia.
  • Po 5 letech odkoupení dluhopisů společností stockX a.s. se 100% návratnosti vstupní jmenovité hodnoty dluhopisu.

VYUŽITÍ KAPITÁLU

Tento projekt reaguje na četné žádosti našich uživatelů, kteří poptávají projekty se stabilním ročním výnosem. Finance budou využity emitentem, tedy společností stockX a.sz 90% pro obchodování kapitálu automatickým obchodním systémem stockX, a z 10% na provoz projektu stockX a.s.: údržba stávajícího systému, plat programátora, analytika a vývoj systému.

Výhody, které získáme s větším kapitálem:

  • Vývoj nových funkcí systému a zvyšování efektivity stávajících robotů.
  • Díky dluhopisům získáme větší kapitál pro obchody a navýšíme obrat a zisk společnosti.
  • AOS automaticky nastavuje velikost obchodní pozice dle aktuální velikosti obchodního účtu. V rámci emise dluhopisů je potřeba vytvořit několik dalších obchodních účtů, kde se kapitál rozdělí stejným poměrem.
  • Rozšíření stávajícího portfolia AOS na více druhů strategií, jako je konzervativní, vyvážená, agresivní.

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Uživatel zakoupí dluhopisy v celkové hodnotě 100.000 Kč s fixním ročním výnosem 9,0% p.a. Dluhopisy jsou uživateli předány v listinné podobě. Každý rok uživatel získává stanovený výnos, v tomto případě 9.000 Kč ročně po dobu 5ti let. Po pěti letech má uživatel celkový výnos 45.000 Kč. Dluhopis je odkoupen zpět společností stockX a.s. s vyplacením původní kupní ceny dluhopisu. Po pěti letech má uživatel celkem 145.000 Kč.

INVESTOR

EMISNÍ PODMÍNKY

Předpokládaný objem emise je 20.000.000 Kč (dvacet milionů korun českých) a maximální objem emise 20.000.000 Kč. Fixní roční výnos 9,0% p.a. platí i pro případ, že nedojde k předpokládanému úpisu dluhopisů ve výši 20.000.000 Kč. Dluhopisy jsou vydány emitentem s datem emise 1.2.2019 s emisní lhůtou končící 30.12.2019 a datumem konečné splatnosti 1.2.2024. V této emisní lhůtě může uživatel platformy INVESTER dluhopis zakoupit na základě objednávky provedené prostřednictvím platformy INVESTER s uvedením počtu kusů dluhopisů. Následně obdrží emailem návrh smlovy o úpisu, kde budou uvedeny potřebné informace o dluhopisu, společnosti a upisovateli (tzn. uživateli, který chce zakoupit dluhopis) vč. bankovního účtu emitenta. Podepsání smlouvy o úpisu smluvními stranami lze provést elektronicky, poštou nebo osobně. V určené provozovně má upisovatel možnost podepsat smlouvu o úpisu a následně uhradit vybranou částku bankovním převodem. Platba je vždy hrazena bezhotovostně. Výplata výnosů z dluhopisů bude vlastníkům dluhopisů provedena emitentem vždy ročně a to k 30.12. každého kalendářního roku do konečné splatnosti. Podrobné informace o dluhopisech naleznete v přiloženém dokumentu s názvem „Emisní podmínky“.

Ve chvíli připsání finančních prostředků na bankovní účet emitenta, zapíše emitent informaci o vlastnictví dluhopisu do seznamu vlastníků dluhopisů a předá dluhopisy v listinné podobě upisovateli, případně mu je zašle doporučeně prostřednictvím České pošty.

JAK SYSTÉM FUNGUJE?

Automatický obchodní systém obchoduje americký akciový index Dow Jones. Systém otevírá pozici, když dostane signál dle indikátorů AOS. Jakmile nastane trend, zisk otevřené pozice se navyšuje. Jakmile dojde k obratu, AOS uzavře ziskovou pozici. Bere si tedy zisky z menších a i větších pohybů na tomto trhu. V budoucnu plánujeme obchodovat anglický akciový index FTSE, kde máme skvělé výsledky v rámci testovacího provozu našich automatických obchodních systémů. Funkčnost našich systému je prověřena testováním během 12 měsíců zkušebního provozu, následně 4 měsíců ostrého provozu. Hlavním cílem projektu je postupné navyšovaní kapitálu, prostřednictvím této emise dluhopisů a vstupem větších investorů z fondů.

RIZIKO

Projekt je označen ratingem „A“ Nízké riziko. Tento rating přidělujeme projektům, které již mají vlastní obchodní historii a ekonomické výsledky. Kapitál je v tomto případě využit pro obchodování na burze. Kapitál není jištěn žádným majetkem. Projekt realizuje společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.

Odpovědná osoba za projekt na InvesterClub.cz je Lukáš Kruntorád.

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu lukas@invester.cz nebo +420 608 822 447 pro domluvení osobní schůzky.