fbpx
Close
Česká republika, 110 00 Praha Školská 695/38
+420 774 715 938
09:00 - 17:00

Název projektu Investiční známky MUŽI 28. ŘÍJNA
Autor projektu Bc. Slavomír Primák, MBA
Cílová částka 495.000,- Kč
Plánovaný výnos projektu 531.000,- Kč (+107%)
Min. částka pro nákup 10.000,- Kč
Naše hodnocení projektu A (nízké riziko)

Osnova projektu

 • Podnikatelský záměr
 • Co nabízíme
 • Předpoklady výnosu
 • Pro investory
 • Monetizace
 • Zajištění investice – Odkazy

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

V rámci tohoto projektu společnost INVESTER CLUB nabízí možnost zakoupení pamětních známek v předprodeji, které budou publikované ještě tento rok v katalogu poštovních známek. Katalogová cena bude o 50 až 120% vyšší než nyní cena nákupní, a to z důvodu velmi malé vydané série. Předpokládá se, že jejich cena ještě poroste.

Vzhledem k obrovské celosvětové popularitě filatelie a k velkému počtu sběratelů známek v ČR, jsou investice do poštovních známek hodnocené jako velmi dobré se stále rostoucími cenami a proto je doporučuje mnoho poradců, včetně naší společnosti INVESTER CLUB, která má v tomto projektu také své investice.

Co nabízíme

Investiční možnost zakoupení 2. položek z projektu oficiální série pamětních poštovních známek “MUŽI 28. ŘÍJNA”, vydaných u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu. Známky navrhl známý pražský medailér, zlatník, starožitník Bc. Slavomír PRIMÁK, MBA, jako součást velkého projektu, v kterém se vydává sběratelská série uměleckých kolekcí jež obsahuje exkluzivní zdobená kniha “MUŽI 28. ŘÍJNA”, v omezené sérii pouze 100 ks knih. V tomto projektu měli možnost spolutvůrci a investoři zakoupit část ze zmiňovaného projektu a to sběratelsky zajímavé poštovní známky, které budou později nabízené jen jako součást umělecko-investičního celku luxusní knihy v předpokládané ceně od 700.000,-Kč. K investici je tedy možnost zakoupit dvě položky a to jeden známkový sešitek (aršík), nebo sérii čtyř známkových sešitků (aršíků), označovaných jako SUDOKU.

1) Série 4. známkových aršíků SUDOKU

Cena 45.000,-Kč (předpokládaná katalogová cena 99.000,-Kč) Celá série SUDOKU obsahuje všechny 4. známkové sešitky, čisté, nerazítkované.
http://primak.cz/produkt/vlastni-znamky-muzi-28-rijna-01a-znamkove-sesitky-4ks-sudoku-ciste/

2) Jeden známkový sešítek MUŽI 28. ŘÍJNA čistý merazítkovaný

Cena 10.000,-Kč (předpokládaná katalogová cena 15.000,-Kč) Jeden známkový sešitek (aršík) z druhého tiskové pole (řádku), čistý, nerazítkovaný.
http://primak.cz/produkt/vlastni-znamky-muzi-28-rijna-02b-znamkovy-sesitek-2-pole-cisty/

PŘEDPOKLADY VÝNOSU

Předpoklady:

 1. Tyto známky jsou oficiální známky České pošty a jsou zveřejněny v online katalogu bez cen.
 2. V průběhu roku 2019 vyjde nový tištěný katalog známek 2015-2018 s popisem a s doporučenými, či předpokládanými cenami, vzhledem k počtu vydaných kusů a s porovnáním s ostatními známkami a cenami na aukcích či soukromých prodejích.
 3. Jelikož tyto známky ze série MUŽI 28. ŘÍJNA ještě neprošli aukcemi, ani nejsou v prodeji České pošty, ani ve specializovaných prodejnách, neboť celý náklad byl určen jen pro potřebu vydavatele, spolutvůrců, investorů a nebyl k prodeji pro sběratele, pak se předpokládá, že o ně bude velký zájem, neboť počty sérii byly velmi malé.
 4. Ceny známek nejen v ČR, ale i celosvětově stále rostou, zejména ty jež jsou v malém množství, proto tyto investice doporučují poradci jako velmi dobré s nízkou rizikovostí.
 5. Od vyjití katalogu proběhnou zajímavé články a ostatní PR podpory, neboť samotná známka s nominální poštovní hodnotou „A“ jež činí 19,-Kč bude vycházet asi na 1.875,-Kč což je téměř 100 násobek a to bude znít dobře i v titulcích článků a to více zvýší zájem o koupi.
 6. Se stále větším povědomím celého projektu MUŽI 28. ŘÍJNA porostou ceny veškerých součástí této kolekce nahoru. Celý projekt má PR agendu zajištěnou a tyto známky jsou jeho součástí. Navýšení zisku +50 až 120%. Zde v tabulce je patrné, že u celého projektu je předpoklad navýšení ceny +107%. Dražší položka za 45000 Kč má navýšení +120% z 20 ks je v nabídce již jen 9 ks. Levnější položka za 10000 Kč, navýšení o +50% ze 150 ks je v nabídce již jen 9ks.

Tabulka předpokládaných výnosů
2018 počet PROJEKT nákupní cena nákup katalog 2019 celkem celkem celkem
Vydáno volné název cena 1ks celkem cena 1ks katalog rozdíl navýšení+%
20 9 sada 4 aršíků 45 000 405 000 99 000 891 000 486 000 120%
150 9 1 aršík 10 000 90 000 15 000 135 000 45 000 50%
CELKEM 495 000 1 026 000 531 000 107%

PRO INVESTORY

Po investici v nejkratší možné době po zaplacení investice obdrží doporučeně investor zakoupené známky, ty nejsou nikde deponované, ale má je ihned k dispozici a v plném držení.

Naše bonusové nabídky pro investory:

 1. Každý investor v této akci získá zdarma zmiňovaný katalog poštovních známek, po jeho vyjití.
 2. Každý investor který nyní investuje v této první vlně, dostane bonus +2% do dalšího projektu investičních známek. V případě že bude investovat i v druhém projektu, či třetím projektu se bonusy nasčítají.
 3. V případě zájmu má investor možnost si nechat známky podepsat od autora.
 4. Dále má nynější autor možnost doplnit známky o pořadové číslo a k nim obdržet certifikát autentičnosti i s podpisem autora. Ze sběratelského hlediska jsou jakékoli doplňky, certifikáty, autentické doklady vždy vítány.
 5. Jedná se o poslední kusy ze série, v kterých se objevují takzvané tiskové chyby. Právě tiskové chyby na mincích, bankovkách, či známkách jsou velice hledané a žádané. V případě zakoupení skrz tuto akci nebude počítán žádný příplatek a na případnou již známou chybu budete upozorněni. Pokud se v budoucnu naleznou nějaké další možné neznámé chyby, budou-li mít investoři zájem, budou informováni, že se našli nějaké vady, chyby, chybotisky, aby mohli překontrolovat své známky.
 6. Informace, doporučení ohledně stavu, či momentálních cen a podobný drobný servis získává investor zdarma od autora, či podá společnost INVESTER CLUB.

Monetizace

Investor má následně minimálně tři základní možnosti monetizace:

 1. Prodat hned po vyjití katalogu, soukromě, za svoji cenu.
 2. Zkusit prodat skrz předkladatele projektu, nebo jiného prostředníka.
 3. Sledovat růst cen a počkat ještě na další zhodnocení.

ZAJIŠTĚNÍ INVESTICE

 1. Finanční prostředky budou využity pouze za účelem zakoupení pamětních známek. Uživatel obdrží potvrzení o realizaci investice a následně v co nejkratší době obdrží produkty dopravcem, či si je může osobně vyzvednou na sídle společnosti INVESTER CLUB.
 2. Po obdržení budou tyto poštovní známky plně v držení majitele a tudíž bude mít 100% kontrolu nad svoji investicí s možností okamžitého rozhodnutí, jak s investicí nakládat.
 3. Z hlediska zajištění, či podpory této investice je zajištěný PR servis, který je součástí ostatních projektů i od různých subjektů. Toto však již neprodraží zmíněnou investici, ale naopak ji stále více bude zhodnocovat.
 4. Společnost INVESTER CLUB se také spolupodílí na této investiční příležitosti a proto ji doporučuje a ohodnocuje ji jako nejnižší rizikovost.
 5. Pravost a platnost je zajištěna ochrannými prvky, jako je mikrotisk, nebo holografický tisk na zadní straně. Dále je možnost ověření platnosti, originality, na kterékoli pobočce České pošty, neboť se jedná o platnou ceninu.

ODKAZY

Informace k projektu, o známkách můžete obdržet na mnoha místech a to:

 1. Na stránkách České pošty, známky s datem vydání 2018 – říjen zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek
 2. U autora projektu na jeho stránkách článek o vydání pamětních známek: http://primak.cz/vlastni-znamky-kolekce-muzi-28-rijna-od-navrhu-znamek-po-oficialni-znamkovy-sesitek/
 3. Zajímavosti od autora o vzniku projektu: http://primak.cz/vyroba-pametni-knihy-muzi-28-rijna/
 4. Prezentace celého projektu exklusivní knihy: http://www.muzirijna.cz/
 5. Dlouhodobá výstava, fyzická prezentace knihy a série sběratelských kolekcí ve výkladci v pasáži České Národní banky, Praha 1, Na příkopě 24 naproti prodejny České mincovny, online zde: http://www.pasazdesignu.cz/muzi-28-rijna/
 6. Ve společnosti INVESTER CLUB, emailem, písmeně, telefonicky, či osobně v sídle společnosti, či u Vašeho agenta.
 7. Články, dokumenty, zajímavosti jak v televizi, v rádiu, v tisku i na mnoha stránkách internetu.

Poptávka investičních známek

Máte zájem o investici do investičních známek MUŽI 28. ŘIJNA? Vypňte formulář níže a my Vás budeme v co nejkratší době kontaktovat.